Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 20. oktobris - 2023. gada 20. oktobris

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Riekstiņi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Riekstiņi” īpašnieku Jāni Zaharko ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem. Uz pasākumu aicināti meža īpašnieki, interesenti un izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru | Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecāko mežsaimniecības konsultanti Lailu Šestakovsku un  ar demonstrējuma teritorijas “Riekstiņi” īpašnieku Jāni Zaharko.

Norises vieta: “Riekstiņi”, Kaives pagasts, Cēsu novads

Datums: 2023. gada 20. oktobris plkst. 11.00

Pieteikšanās dalībai un papildu informācija: Laila Šestakovska, tālr. 28323647

PROGRAMMA

Laiks Apskates teritorijas Lektors
11:00–11:30 Egļu-lapu koku jaunaudze

Jānis Zaharko (īpašnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

Laila Šestakovska (MKPC Cēsis)

11:30-12:00 Izcirtums ar palielinātu ekoloģisko koku skaitu, paaugas kociņiem
12:00-12:30 Bioloģiski augstvērtīgas teritorija – īpaši aizsargājams biotops – aluviālie meži
12:30-13:00 Izlases cirte egļu – lapu koku mežaudzē
13:00-13:30 Bioloģiski augstvērtīga teritorija – īpaši aizsargājams biotops
13:30-14:30 Kafijas pauze

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā. 

*Pasākums var tikt fotografēts un filmēts ar mērķi nodrošināt LIFE-IP LatViaNature komunikāciju.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content