Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”

Print Friendly, PDF & Email

2024. gada 14. jūnijs - 2024. gada 14. jūnijs
10:00 - 16:00

 

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritoriju “Rūķmuiža”. Semināra tēma: “Jaunaudžu kopšana kā sākums bioloģiski daudzveidīga meža veidošanai.”

Norises vieta: “Rūķmuiža”, Vadakstes pagasts, Saldus novads

Datums: 2024.gada 14. jūnijā, plkst. 10.00

PROGRAMMA

Pieteikšanās: Maruta Pragulbicka, tālr. 20222041, e-pasts: maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv

Būs apmaksāts mikroautobuss ar izbraukšanu no Saldus, Brīvības iela 25, (Vecā Saldus pienotava) plkst.9:00

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content