Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 26. oktobris - 2023. gada 26. oktobris
11:00 - 14:00

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Rūķmuiža”, Vadakstes pagastā, Saldus novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Rūķmuiža” īpašnieku Agni Grauduli ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem. Uz pasākumu aicināti privāto mežu īpašnieki, mežsaimniecības konsultanti, mežstrādnieki un izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti), kā arī meža apsaimniekošanā tieši vai netieši iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, mediju pārstāvji un citi interesenti.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru | Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra Saldus nodaļas vecāko mežsaimniecības konsultanti Marutu Pragulbicku, kā ar demonstrējuma teritorijas “Rūķmuiža” īpašnieku Agni Grauduli.

Norises vieta: “Rūķmuiža”, Vadakstes pagasts, Saldus novads

Datums: 2023. gada 26. oktobris plkst. 11.00

Pieteikšanās dalībai un papildu informācija: Agrita Šēnberga, tālr. 29285111 (tiks nodrošināts transports, sīkāka informācija, piesakoties dalībai).

PROGRAMMA

Laiks Apskates teritorijas Lektors
11:00–11:30 Izlases cirte egļu-bērzu mistraudzē

Agnis Graudulis (īpašnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

11:30–12.00 Izlases cirte baltalkšņu audzē
12:00–12:30 Apmežojuma veidošana lauksaimniecībā neizmantotā zemē
12:30-13:00 Pusdienas
13:00–13:30 Izcirtums ar palielinātu ekoloģisko koku skaitu
13:30–14:00 Bioloģiski augstvērtīgas teritorijas veidošana

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā. 

*Pasākums var tikt fotografēts un filmēts ar mērķi nodrošināt LIFE-IP LatViaNature komunikāciju.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content