Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vietas: “Pūpoli”, “Alksnāji”, “Renderi”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 05. jūnijs - 2023. gada 05. jūnijs
12:00 - 15:00

Pasākuma mērķis ir demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus. Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru/ Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar demonstrējuma teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieku Raimondu Mežaku:

īpašums “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads,

īpašums “Alksnāji” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads,

īpašums “Renderi” Jaunjelgavas pagasts, Aizkraukles novads.

Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

Pasākumu organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demostrējumu teritorijas pārvaldnieku Raimondu Mežaku LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros.

Laiks: 2023. gada 5. jūnijā plkst. 12.00

 

Vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads

PROGRAMMA: 
Laiks Apskates teritorijas Lektors
12:00–12:15 Ievads

Raimonds Mežaks (pārvaldnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

12:15-12:30 Kafijas pauze
12:30-13:10

Izlases cirte bērzu plantāciju mežā (Pūpoli)

 

13:10 -14:00

Izlases cirte bērzu audzē ar egli otrajā stāvā un paaugā.

 

14:00-15:00

Bioloģiski augstvērtīgas teritorijas veidošana. Bioloģiski vērtīgu staignāju apskate un turpmākie apsaimniekošanas plāni. (Pūpoli)

 

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā.
Kontaktpersona: Jana Alksnīte, jana.alksnite@mkpc.llkc.lv, 26624059, Jānis Rozītis, jrozitis@pdf.lv, 26420153

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content