Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 15. novembris
10:00 - 13:30

Aicinām uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Mazjāņi”, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Mazjāņi” īpašnieku Mārtiņu Zvejnieku.

Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

   Laiks: 2022.gada 15.novembris plkst. 1o:00

   Vieta: “Mazjāņi”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Līga Solosteja, tālr.28018769

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content