Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 10. maijs - 2023. gada 10. maijs
13:20 - 15:45

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Mazjāņi” Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā. 

Pasākumu organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demostrējumu teritorijas īpašnieku Mārtiņu Zvejnieku LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros.

Uz pasākumu aicināti privāto mežu īpašnieki, mežsaimniecības konsultanti, mežstrādnieki un izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti), kā arī meža apsaimniekošanā tieši vai netieši iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju un mediju pārstāvji, visi interesenti.

   Laiks: 2023.gada 10.maijā plkst. 13:20

   Vieta: “Mazjāņi”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads

   Programma:

   Kontaktpersona: Inese Ozoliņa, tālr.26534704

Meklēšana

Skip to content