Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 30. novembris
10:00 - 13:15

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijās:

Pasākumu organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demostrējumu teritorijas pārvaldnieku Raimondu Mežaku LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros.

Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

   Laiks: 2022.gada 30.novembris plkst. 10:00

   Vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, “Alksnāji” Mazzalves pagasts, Aizkraukles novads, “Renderi” Jaunjelgavas pagastā, Aizkraukles novadā

   Programma:

   Pieteikšanās: Līga Solosteja, tālr.28018569

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content