Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 05. novembris
9:30 - 12:30

Aicinām uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Riekstiņi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Riekstiņi” īpašnieku Jāni Zaharko.

Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

   Laiks: 2022.gada 5.novembris plkst.9:30

   Vieta: “Riekstiņi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Laila Šestakovska, tālr. 28323647

 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content