Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā. Demonstrējumu vieta “Pūpoli”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 05. novembris
10:00 - 16:00

Aicinām meža īpašniekus uz izglītības pasākumu mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā “Pūpoli”!

Semināru organizē LLKC/MKPC “Sēlija” LIFE-IP LatViaNature projekta un Valsts lauku tīkla ietvaros. Tajā iepazīstināsim ar aktuālo informāciju, jaunākajām atziņām un praktisko pieredzi privāto mežu apsaimniekošanā.

   Laiks: 2022.gada 5.novembris plkst. 10:00

   Vieta: Bauskas novada Kurmenes pagastā īpašumā “Pūpoli”

   Semināra programma:

10:00-10:05   Ievads. MKPC aktualitātes

10:05-10:10  CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

10:10-11:10 Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvas privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā

11:10-11:55 Meža apdrošināšana Latvijā

11:55-12:10 Kafijas pauze

12:10-12:40 Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā

12:40-13:40 Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu

13:40-16:00 Projekta LatViaNature ietvaros, došanās uz demonstrējumu parauglaukumiem

   Lektori

Jānis Rozītis – Pasaules Dabas Fonda direktors, Meža programmas vadītājs
Solveiga Luguza – Mg. silv., LBTU Meža fakultātes prodekāne, lektore
Raimonds Mežaks – MDT “Pūpoli” pārvaldnieks
Inga Buša – MKPC Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
Mārtiņš Šaicāns – Meža apdrošināšana, SIA “Reinsons un partneri”
Elvīra Grasmane – MKPC Mežsaimniecības projektu vadītāja

   Pieteikšanās: INGA BUŠA, tālr. +371 26534704

Seminārs

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content