Lekcija “Dabisko zālāju saglabāšana – iespējama misija?”

Print Friendly, PDF & Email

2021. gada 03. oktobris
10:30 - 11:30

Lekciju vada Agnese Priede, Dr.geogr., Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE-IP LatViaNature biotopu ekspertu nodaļas vadītāja.

“Esmu pārliecināta, ka teju mēs katrs varam kaut ko darīt dabas saglabāšanai. Vai tieši otrādi – kaut ko nedarīt, lai saglabātu dabas daudzveidību. Bet šīm rīcībām jābūt gudrām, jēgpilnām un zināšanās balstītām, lai būtu ne tikai darīšanas pēc, bet arī labums dabai.”

Daļēji dabisko zālāju platības un aizsardzības stāvoklis Latvijā ir tuvu kritiskajai robežai, radot apdraudējumu daudzām savvaļas sugām. Kāpēc? Kas šajos zālājos ir tik īpašs un vērtīgs? Kādi ir šo zālāju un tajos mītošu sugu apdraudējumi mūsdienās un “nu un tad”? Ko darīt? Par to manā stāstā – līdzšinējā pieredze un domas par šodienu un nākotni.

Lekcijas video šeit >>

Lekcija notiek zaļā dzīvesveida festivāla GreenFest ‘21 ietvaros Siguldā no 1. līdz 3. oktobrim.

LatViaNature, dabisko zālāju saglabāšana

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content