Papildinošā finansējuma piesaistes koordinācijas grupu darba sanāksme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

27. oktobris, 2021

Darba sanāksme papildinošā finansējuma piesaistes koordinācijas grupām: 1) vispārējam papildinošajam finansējumam dabas sektorā un 2)papildinošajam finansējumam dabā balstītiem risinājumiem klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanās tām.

Sanāksmē piedalās pāstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darba kārtībā:

  • Papildinošā finansējuma piesaistes virzība LIFE-IP LatViaNature projekta kontekstā, atskats uz paveikto
  • Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna virzība un finansējuma sadalījums
  • ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. – 2027. gada plānošanas perioda darbības programmas virzība un laika grafiks

 

Meklēšana

Skip to content