Projekta otrā uzraudzības vizīte

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 24. janvāris - 2022. gada 26. janvāris

Projekta otrajā uzraudzības vizītē tika izskatīti projekta vispārējie, tehniskie, administratīvie un finanšu jautājumi. Vizīte tika organizēta daļēji klātienē (zaļajā režīmā) un attālināti. Sanāksmē piedalījās visi projekta partneri un iepazīstināja monitorus ar projekta izpildes gaitu – paveiktajām un plānotajām aktivitātēm, par līdzšinējiem rezultātiem un secinājumiem. Tāpat, tika pārrunāts projekta progress un diskutēti projekta izaicinājumi.

Trešā vizītes diena tika organizēta izbraukuma sesijas veidā. Kopā ar projekta partneriem Pasaules Dabas Fondu, Latvijas Lauku konsultāciju centru un Dabas aizsardzības pārvaldi projekta monitori tika iepazīstināti ar ilgtspējīgas mežsaimniecības labo praksi un cilvēcisku pieredzes stāstu saimniecībā “Kalna Gavieši”. Dienas noslēgumā notika iepazīšanās ar saimniecību “Riekstiņi”, kas projektā būs viena no norises vietām labas apsaimniekošanas prakses demonstrācijām.

LIFE projektu ieviešanas uzraudzību Eiropas Komisijas uzdevumā nodrošina konsultāciju uzņēmums NEEMO EEIG.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content