Seminārs “Invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un ošlapu kļavas izskaušana”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 26. jūlijs
10:00 - 12:00

Semināra foto>>> | Semināra materiāli: infografika: Kanādas zeltgalvīte | infografika: Ošlapu kļava


Dabas aizsardzības pārvalde LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros aicina interesentus uz semināru, kurā skaidros invazīvo sugu postošo ietekmi un praktiski demonstrēs efektīvas invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un ošlapu kļavas apkarošanas metodes.

  Seminārs notiks Kuldīgā, bijušo mazdārziņu teritorijā Dārzniecības ielā.

Bijušo mazdārziņu teritorija kā semināra norises vieta ir izvēlēta ar nolūku, jo nereti tieši mazdārziņi ir invazīvo sugu epicentrs intensīvai invazīvo sugu tālākai izplatībai.

Invazīvās sugas ir viens no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem visā pasaulē. Tām ir postoša ietekme uz dabu: tās apdraud vietējās sugas, izmaina ekosistēmu funkcijas un rada ekonomiskus zaudējumus.

 Pieteikšanās līdz 20.jūlijam. Lūdzam aizpildīt anketu >>> https://ieej.lv/pieteiksanas_anketa

  Īpaši aicināti Kurzemes pašvaldību atbildīgie darbinieki un komunālo pārvalžu speciālisti. Precizēta tikšanās vieta tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem.

Dienas kārtība:

9:45-10:00     Ierašanās, reģistrācija

10:00-10.30   Izglītojošs stāstījums par invazīvajām sugām. Lektore LIFE-IP LatViaNature projekta invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska īpaši izcels Kanādas zeltgalvīti un ošlapu kļavu citu invazīvo sugu vidū.

10:30-11:30   Praktisko darbu demonstrēšana, pļaujot Kanādas zeltgalvīti un ošlapu kļavu. Demonstrēs Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas eksperti.

11.30-12.00  Jautājumi un diskusija neformālā gaisotnē.

LatViaNature invazīvo sugu talka-seminārs Kuldīgā

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content