Testēs Latvijā jaunus sadarbības modeļus bioloģiskās daudzveidības veicināšanai privātajos zālājos un mežos

Dabas aizsardzības pārvaldes projekts LatViaNature uzsācis Latvijā jaunu brīvprātīgas sadarbības modeļu testēšanu ar privāto zemju īpašniekiem – līgumiskās attiecībās balstītu dabas vērtību saglabāšanas pieeju. Izveidotas divas pilotprogrammas – “Ziedu pļavas” un “Dzīvais mežs” – bioloģiskās daudzveidības veicināšanai privātajos ilggadīgajos zālājos un mežos ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, kuru īpašnieki brīvprātīgi apņēmušies savos īpašumos uzlabot bioloģisko daudzveidību. Jauno sadarbības modeļu testēšana notiks 140 saimniecībās visā Latvijā, pārsniedzot 1 000 hektārus privāto zālāju un mežu teritorijas. Ar saimniecībām noslēgti sadarbības līgumi par dalību četru gadu pilotprogrammās, paredzot ne tikai dabas ekspertu individuālas konsultācijas, bet arī finansiālo atbalstu, kas piesaistīts sasniegtajiem rezultātiem dabas vērtību saglabāšanā.