Notiks talka “Ķeram svešos Vecdaugavā!” bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai

2023. gada 15. jūnijā plkst.10.00 kampaņas “Ķeram svešos Latvijas dabā” ietvaros ikviens aicināts piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LatViaNature un Pasaules Dabas Fonda rīkotajā talkā bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai dabas liegumā “Vecdaugava”, Rīgā. Kopā ar zinošākajiem invazīvo sugu ekspertiem būs iespēja apgūt invazīvo sugu ierobežošanas metodes, speciālistiem uzdot interesējošos jautājumus un pielikt savu roku “svešo” ienācēju ierobežošanā. Darbosies LatViaNature mobilā Dabas klase ar izzinošām aktivitātēm par invazīvajām sugām.