Invazīvo sugu ierobežošanai apstiprināti pieci projekti

Mazo grantu konkruss, LatViaNature

Pirmajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” apstiprināti pieci projekti invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Konkursu īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.