Invazīvo sugu ierobežošanai apstiprināti pieci projekti

Print Friendly, PDF & Email
Mazo grantu konkruss, LatViaNature
Pirmajā projektu konkursā “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” apstiprināti pieci projekti invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Konkursu īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Pārvalde) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Lai novērtētu projektā izvēlētās “cīņas” metodes iedarbīgumu konkrētās invazīvās sugas ierobežošanai, LLKC eksperti – augkopības konsultante un malakoloģe Iveta Jakubāne, ekonomikas eksperte Santa Pāvila, kā arī Pārvaldes un Daugavpils universitātes speciālisti uzsākuši saimniecību apsekojumus. Šie cilvēki arī būs mentori, sniedzot saimniekiem nepieciešamos padomus projekta īstenošanas gaitā.

Siguldas novada pašvaldība (Spānijas kailgliemezis): Pašvaldība izbūvējusi publisku kompostēšanas laukumu un šogad plāno uzsākt atkritumu pieņemšanu no dārziem un parkiem. Dažādu augu atlieku pārvietošana ir viens no veidiem, kā izplatās Spānijas kailgliemezis. Tāpēc kompostēšanas laukumam nepieciešams risinājums, lai nepieļautu gliemežu vairošanos, izdzīvošanu un pārvietošanos ārpus laukuma teritorijas. Projekta mērķis – nodrošināt, lai laukumā iegūtais komposts būtu brīvs no Spānijas kailgliemežiem un to oliņām, tādējādi būtu droši izmantojams labiekārtošanas darbos. Projekts noslēgsies 2024.gada 1.maijā.

Siguldas novads (mobilais pīļu ganāmpulks): projekta īstenotāja noslēgusi līgumus kā ar privātpersonām, tā Siguldas pašvaldību par projekta īstenošanu viņu zemes gabalos, pīlēm drošu aploku izveidi, barību, ūdeni pietiekamā daudzumā. Kad norunātais termiņš beidzas, pīles ar visu inventāru tiek pārvietotas uz citu zemes gabalu. Projekts noslēgsies 2023.gada 1.novembrī.

Salaspils (Kanādas zeltgalvīte): Ar aktīvām, agresīvām darbībām saimnieks plāno divu gadu laikā likvidēt vai maksimāli ierobežot zeltlsotiņu plantāciju, lai tuvākā vai tālākā nākotnē tajā varētu attīstīt komercaugļu dārzu. Projekts noslēgsies 2024.gada 31.maijā.

Jūrmalas pilsētas Lielupes palienas: Projekta ietvaros trīs blakus esoši zemes īpašnieki ir gatavi sadarboties, lai samazinātu Spānijas kailgliemežu invāziju no blakus esošās dabiskās pļavas, tos tos pilnībā iznīcinot savos zemes gabalos. Projektā pieteiktā teritorija atrodas Jūrmalas pilsētā, Krastciemā, robežojoties ar Lielupes palienas pļavām. Projekts noslēgsies 2022.gada 1.oktobrī.

Dorupe: Spānijas kailgliemežu izskaušana birzītē starp privātmājām, kurā tie vairojas un lien dārzos. Projektā kombinēs vairākas metodes, iesaistīs arī kaimiņus, lai visi kopā kailgliemežus iznīcinātu masveidā un regulāri kā birzītē, tā privātmāju dārzos, nepieļaujot sugas savairošanos un tālāku izplatību. Projekts noslēgsies 2023.gada 30.septembrī.

Kopumā iecerēti divi mazo grantu projektu konkursi ar kopējo finansējumu 50 000 EUR. Pirmajā konkursā bija pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Meklēšana

Skip to content