Aptaujas privāto mežu un zālāju īpašniekiem

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, uzsākam privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Aptauja privāto mežu īpašniekiem: https://bit.ly/aptauja_meži Aptauja zālāju īpašniekiem: https://bit.ly/aptauja_zālāji Ja ir vēlme piedalīties aptaujā, bet anketu aizpildīt tiešsaistē nav iespējams, lūdzam sazināties ar aptaujas koordinatori LLKC pārstāvi Madaru Černuho, e-pasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, tel. 26822003. […]

Uzsāk plašu privāto mežu un zālāju īpašnieku viedokļa noskaidrošanu

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Viedokļa apzināšana notiks aptauju veidā LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros.