Rezultāti privāto mežu un zālāju īpašnieku aptaujām

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no zemes īpašnieku motivācijas rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu tiem piederošajās zemēs. Lai apzinātu un izprastu zemes īpašnieku vajadzības un iespējas, no 2021.gada jūlija līdz decembrim tika organizētas plašas mežu un zālāju īpašnieku aptaujas. Aptaujās tika ietverti jautājumi par dažādiem kompensācijas mehānismu aspektiem, piemēram, par […]

Uzsāk plašu privāto mežu un zālāju īpašnieku viedokļa noskaidrošanu

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsāk privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Viedokļa apzināšana notiks aptauju veidā LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros.