Rezultāti privāto mežu un zālāju īpašnieku aptaujām

Print Friendly, PDF & Email

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no zemes īpašnieku motivācijas rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu tiem piederošajās zemēs. Lai apzinātu un izprastu zemes īpašnieku vajadzības un iespējas, no 2021.gada jūlija līdz decembrim tika organizētas plašas mežu un zālāju īpašnieku aptaujas.

Aptaujās tika ietverti jautājumi par dažādiem kompensācijas mehānismu aspektiem, piemēram, par esošās kompensācijas sistēmas atbilstību zemes īpašnieku vajadzībām, motivāciju iesaistīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas procesā, sociāli ekonomiskajiem aspektiem un citiem.

Ar aptauju rezultātiem var iepazīties šeit >>>

Meklēšana

Skip to content