A.4: Dabas aizsardzības plānu izstrādes tiesiskā regulējuma analīze

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Izpildīts
Atbildīgais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rezultāti

2022. gada 30. marts Izpildīts

Sagatavotas dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūras

Pielikumi:
Dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmas analīze un tajā nepieciešamās izmaiņas
Summary of the final report (ENG)
2021. gada 30. septembris Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu izstrāde, apstiprināšanas kārtība un paredzēto pasākumu ieviešana: iesaistīto pušu aptaujas rezultāti

Pielikumi:
Iesaistīto pušu aptaujas rezultāti
Summary of the survey report in English
2021. gada 30. septembris Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze

Meklēšana

Skip to content