A.6.2: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par kompensāciju mehānismiem

Print Friendly, PDF & Email

Dabas daudzveidības saglabāšanas sekmes lielā mērā ir atkarīgas no zemes īpašnieku motivācijas rūpēties par dabas vērtību saglabāšanu un vairošanu tiem piederošajās zemēs. Lai apzinātu un izprastu zemes īpašnieku vajadzības un iespējas, no 2021.gada jūlija līdz decembrim tika organizētas plašas mežu un zālāju īpašnieku aptaujas.

Aptaujās tika ietverti jautājumi par dažādiem kompensācijas mehānismu aspektiem, piemēram, par esošās kompensācijas sistēmas atbilstību zemes īpašnieku vajadzībām, motivāciju iesaistīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas procesā, sociāli ekonomiskajiem aspektiem un citiem.

Statuss: Izpildīts
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Rezultāti

2022. gada 23. novembris Izpildīts

Īstenota zemes īpašnieku aptauja par kompensāciju mehānismiem saistībā ar dabas daudzveidības saglabāšanas pasākumiem privātajās zemēs

Pielikumi:
Ziņojums par zālāju īpašnieku aptaujas rezultātiem
Survey to grassland owners, summary of the report
Ziņojums par privāto mežu īpašnieku aptaujas rezultātiem
Survey of private forest owners, summary of the results

Meklēšana

Skip to content