A.6.2: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par kompensāciju mehānismiem

Print Friendly, PDF & Email

Aptaujas privāto mežu un zālāju īpašniekiem norisināsies līdz 2021. gada decembra beigām.

Aptauja privāto mežu īpašniekiemhttps://bit.ly/aptauja_meži

Ļoti gaidīti viedokļi no tiem mežu īpašniekiem, kuru mežs atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un tos, kuru mežos sastopami Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopi.

Aptauja zālāju īpašniekiemhttps://bit.ly/aptauja_zālāji

Aicinām paust viedokli zālāju īpašniekus, kuriem pieder zālāji ar augstu vai potenciāli augstu dabas daudzveidību – gan ilggadīgie ekstensīvi izmantoti zālāji, gan ES nozīmes zālāju biotopi.

Aptauju rezultāti tiks izvērtēti un publicēti 2022.gadā projekta LatViaNature mājaslapā.

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Meklēšana

Skip to content