Aptauja zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem par invazīvajām sugām.

Print Friendly, PDF & Email

Aptauja par invazīvo augu sugām

Invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē, arī Latvijā. Aptauja palīdzēs noskaidrot zināšanas, attieksmi un pieredzi par invazīvo augu sugām, kā arī faktorus, kas motivē vai kavē iesaistīties to izplatības ierobežošanā.

Ņemot vērā, ka invazīvās augu sugas izplatās dažādās teritorijās, aptaujā aicināti piedalīties gan mežsaimnieki, gan lauksaimnieki, gan privātmāju vai lauku viensētu īpašnieki, tāpat, arī mazdārziņu īpašnieki un citu lietojuma veida zemes īpašnieki un apsaimniekotāji.

Ikviens, kas aizpildīs anketu, būs sniedzis savu ieguldījumu invazīvo sugu pārvaldības pilnveidē.

Anketas aizpildīšana prasīs aptuveni 30 minūtes.

Aptauja norisināsies līdz 2021.gada decembrim, ar rezultātiem iepazīstināsim 2022.gada rudenī.

Saite uz aptauju: https://bit.ly/invazīvās-augu-sugas_aptauja

Meklēšana

Skip to content