Rezultāti zemes īpašnieku un apsaimniekotāju aptaujai par invazīvajām sugām.

Print Friendly, PDF & Email

Aptauja par invazīvo augu sugām

Invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē, arī Latvijā.

Lai izzinātu Latvijas zemju īpašnieku vai apsaimniekotāju zināšanas un pieredzi par invazīvajām augu sugām, laika posmā no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim tika veikta aptauja. Tika aptaujāti dažādu Latvijas reģionu zemju īpašnieki vai apsaimniekotāji un apkopoti viņu viedokļi.

Aptaujas uzdevums bija noskaidrot arī attieksmi, kā arī faktorus, kas motivē vai kavē iesaistīties to izplatības ierobežošanā.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit >>>

 

Meklēšana

Skip to content