Aptaujas privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Print Friendly, PDF & Email

LatViaNature aptauja privāto mežu un zālāju īpašniekiem

Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu daudzveidību, uzsākam privāto zemju īpašnieku vajadzību izpēti par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos.

Aptauja privāto mežu īpašniekiem: https://bit.ly/aptauja_meži

Aptauja zālāju īpašniekiem: https://bit.ly/aptauja_zālāji

Ja ir vēlme piedalīties aptaujā, bet anketu aizpildīt tiešsaistē nav iespējams, lūdzam sazināties ar aptaujas koordinatori LLKC pārstāvi Madaru Černuho, e-pasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lv, tel. 26822003.

Iegūtā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, pilnveidotu kompensāciju mehānismus, attīstītu ilgtspējīgu mežu un zālāju apsaimniekošanas sistēmu, kā arī  izstrādātu un praksē pārbaudītu brīvprātīgus, līgumiskās attiecībās balstītus mehānismus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs.

Zemes īpašnieku viedokļa noskaidrošana ilgs līdz 2021. gada decembra beigām. Aptauju rezultāti tiks izvērtēti un publicēti 2022.gadā projekta LatViaNature mājaslapā.

Meklēšana

Skip to content