Aicina pieteikt projektus Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmā piekrastes un jūras vides uzlabošanai

Print Friendly, PDF & Email
Baltijas jūra
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam (turpmāk – Programma) uzsāk projektu pieņemšanu pirmajā projektu konkursā, kas atvērts no 2022.gada 10.februāra līdz 2022.gada 31.martam. Kopējais projektiem paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 118 miljoni EUR visam plānošanas periodam.

Programmas uzdevums ir stiprināt sadarbību starp reģiona valstīm, novērst kaimiņvalstu pierobežu kopīgās problēmas, lai, kopīgi īstenojot projektus, vienmērīgi attīstītu Eiropas Savienības teritoriju.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam sadarbojas 27 reģioni četrās valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

Viens no Programmas mērķiem ir uzlabot piekrastes un jūras vidi, kas ietver dabas, bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras, tostarp, pilsētvides teritorijās aizsardzību un saglabāšanu un piesārņojuma samazināšanu. Mērķa īstenošanai atbalstāmi šādi indikatīvi pasākumi: izpratnes veicināšana, informācijas apkopošana, izvērtēšana un pētījumi, plāni, rasējumi, pielietojamo metožu projektēšana un pielāgošana, digitālo risinājumu un procesu plānošana un investīcijas tajos, kopēji pilotprojekti un maza mēroga investīcijas, lai samazinātu vielu, toksīnu un bīstamo vielu ieplūšanu, kā arī pieredzes apmaiņa un zināšanas, kas gūtas projekta īstenošanas rezultātā.

Programmas tematiskie mērķi ietver arī inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, pieejama un iekļaujoša darba tirgus izveidi un publisko pakalpojumu risinājumus.

Programmas finansējumu var saņemt valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kā arī privātie uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar piesārņojuma samazināšanu. Galvenais pārrobežu sadarbības projekta nosacījums – projektā jāpiedalās vismaz diviem partneriem no vismaz divām programmas dalībvalstīm.

Papildu informācija par programmu, kā arī saites uz dokumentiem, projektu formām un pieteikšanās konsultācijām Interreg Latvija mājaslapā >>>

Informācija par iepriekšējā (2014.-2020.) Programmas perioda īstenotajiem projektiem ir atrodama mājas lapā: http://database.centralbaltic.eu/

 

Meklēšana

Skip to content