Izveidota jauna slēpņošanas sērija Latvijas dabas daudzveidības izzināšanai

Print Friendly, PDF & Email
LIFE-IP LatViaNature slēpņu sērija
Lai bagātinātu Latvijas dabas daudzveidības iepazīšanas pieredzi ar izglītojoši izklaidējošu spēles elementu, LIFE programmas 30 gadu jubilejas gadā Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) projekts LIFE-IP LatViaNature izveidojis jaunu “geocaching” jeb slēpņošanas sēriju “Geocaching for LIFE”. Slēpņi ir izvietoti LIFE programmas projektu norises vietās – Latvijas centrālajā daļā un Kurzemes piekrastē, galvenokārt Natura 2000 teritorijās. 16 jaunizveidotie slēpņi atklās Latvijas dabas daudzveidību un ļaus ikvienam slēpņotājam iepazīt apkārtnes dabas vērtības – retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, dzīvotnes un nozīmīgas kultūrvēsturiskās ainavas.

LatViaNature slēpņošanas sērija geocaching for LIFE

Slēpņu aprakstos iekļautie stāsti palīdz veiksmīgi orientēties, meklējot slēpņus, paplašināt zināšanas un iepazīt apkārtnes dabas vērtības. Vienlaikus stāsti iepazīstina arī ar nozīmīgām dabas daudzveidības saglabāšanas iniciatīvām, ko LIFE programmā 20 gadu laikā (no 2002. līdz 2022. gadam) īstenojusi vai turpina īstenot pārvalde sadarbībā ar partneriem. Slēpņošanas sēriju papildina arī LIFE projekti, kuru vadošie partneri ir “Baltijas vides forums” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.

Pārvaldes ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs: “Pārvaldes īstenotie LIFE programmas projekti ir vērtīgs ieguldījums Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā un cilvēka un dabas harmoniskā līdzāspastāvēšanā. LIFE projektu ieviešana ir sekmējusi inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus, piemēram, hidroloģiskā režīma atjaunošanu agrāk nosusinātos purvos, upju dabiskās gultnes atjaunošanu un mežu struktūru dabiskošanu. Vēlos arī izcelt ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtēšanu, invazīvo sugu apkarošanas iniciatīvas, biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādi kā nozīmīgus pasākumus, kas palīdz atjaunot un saglabāt dabiskus biotopus un veicina apdraudēto sugu aizsardzību. LIFE projekti arī sniedz iespēju izmēģināt jaunas metodes un pārliecināties par to izmantojamību praksē.”

Ar slēpņu sēriju “Geocaching for LIFE” ikviens var iepazīties projekta mājaslapā >>>.

LatViaNature slēpņošanas sērija

“Geocaching” jeb slēpņošana ir aizraujošs piedzīvojums brīvā dabā ar orientēšanos un atrašanas prieku, kur pēc dotajām norādēm jāmeklē slēpņi – nelieli konteineri ar dārgumiem. “Geocaching for LIFE” sērijas slēpņos atrodas blociņš jeb viesu grāmata, kur jāveic ieraksts par atradēju un atrašanas laiku. Atrodot visus 16 sērijas slēpņus un atminot ziņojumu, varēs uzzināt bonusa slēpņa atrašanās vietu, kur atradējus gaidīs projekta LIFE-IP LatViaNature pārsteiguma balvas.

Lai uzsāktu slēpņošanu, nepieciešams viedtālrunis ar GPS funkciju vai GPS iekārta, jāizveido profils vietnē Geocaching.com, kā arī jāuzstāda Geocaching mobilā lietotne. Ja profils izveidots, slēpņu sēriju var arī skatīt šeit>>>.

(https://www.geocaching.com/play/results/?ct=2&sa=1&hb=latvianature&asc=false&sort=placeDate)

Aicinām esošos un topošos slēpņošanas entuziastus izturēties ar izpratni un cieņu pret dabas vērtībām.

Meklēšana

Skip to content