Bez rezultāta noslēdzies grantu konkurss par invazīvo sugu ierobežošanu

Print Friendly, PDF & Email
Līdz 28. aprīlim ikviens tika aicināts pieteikt savu ideju invazīvo sugu ierobežošanai 2. grantu konkursa papildkārtā, ko sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Papildkārtā projektu idejas iesniedza trīs pretendenti:

  • Spānijas kailgliemeža, Kanādas zeltgalvītes un krokainās rozes ierobežošanai;
  • Spānijas kailgliemeža ierobežošanai;
  • Sosnovska latvāņa ierobežošanai.

Saņemtos projekta ideju pieteikumus pēc grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem izvērtēja vērtēšanas komisija. Tā  projekta pieteikuma sagatavošanai izvirzīja vienu pretendentu, kurš atbilda grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem. Pretendents saņēma turpmākās dalības apstiprinājumu un ieteikumus idejas pilnveidošanai, kā arī tika aicināts līdz 24. maijam iesniegt detalizētu pieteikumu. Savukārt divi idejas pieteikumi tika noraidīti neatbilstības dēļ projektu konkursa mērķim, t. i., pieteiktā ideja nebija jauna un inovatīva, projekta budžets neatbilda ekonomijas un lietderīguma principiem, kā arī pieteiktā metode nebūtu plaši izmantojama citās teritorijās.

No tālākas dalības grantu konkursā atteicās projekta pieteikuma sagatavošanai izvirzītais pretendents. Līdz ar to bez rezultāta noslēdzās izsludinātā 2. grantu konkursa papildkārta  invazīvo sugu ierobežošanai.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Vairāk: Evita Jaņēviča, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļas projektu vadītāja, evita.janevica@llkc.lv 

Meklēšana

Skip to content