Dabas aizsardzības pārvalde aicina sadarboties invazīvo sugu ierobežošanā

Print Friendly, PDF & Email
Lai arī invazīvo sugu izskaušanu un pārvaldību nosaka Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti, ne mazāk svarīga ir sabiedrības un zemes īpašnieku zināšanas par invazīvajām sugām un izpratne par to ierobežošanas pasākumiem. Dabas aizsardzības pārvalde projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros ir izveidojusi sociālo reklāmu, kas aktualizē invazīvo sugu problemātiku un aicina sadarboties invazīvo sugu ierobežošanā.

Sociālā reklāma izstrādāta sadarbībā ar Latgolys entuziastu grupa “BIĻDIS”. Novērtējot paveikto darbu, Latgales vēstniecībā GORS š.g. 14. oktobrī Dabas aizsardzības pārvalde un tās Latgales reģionālā administrācija sadarbībā ar LIFE-IP LatViaNature projekta ekspertiem organizēja sarunu par invazīvo sugu problemātiku un veidiem, kā sabiedrību iesaistīt dabas vērtību saglabāšanā.

Ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē iedzīvotāji tiek iedrošināti sniegt savus dabas novērojumus un iesaistīties dažādās sabiedriskā monitoringa programmās. Vietne “Invazīvo sugu pārvaldnieks” sniedz iespēju ar ilustrāciju un kodolīgu aprakstu palīdzību iepazīt invazīvās augu un dzīvnieku sugas Latvijā un sniegt ziņojumus par to izplatību. Šie ziņojumi ir ļoti vajadzīgi un gaidīti – tie veicina agrīnu invazīvo sugu atklāšanu, kas ir būtiski šo sugu efektīvai pārvaldībai. Katrs iesniegtais ziņojums tiek pārbaudīts. To veic zinātnieki un eksperti, kuri  ikdienā strādā Dabas aizsardzības pārvaldē, Daugavpils Universitātē, Valsts augu aizsardzības dienestā u.c.

Apkopojot Invazīvo sugu pārvaldnieka datus, noskaidrots, ka Latgalē visbiežāk ziņotās invazīvās augu sugas ir Sosnovska latvānis, Kanādas zeltgalvīte, ošlapu kļava, puķu sprigane, daudzlapu lupīna un adatainais dzeloņgurķis.

LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros plānots četru gadu garumā, sākot no 2023. gada,  visā Latvijā testēt piecu invazīvo augu sugu – Kanādas zeltgalvītes (Solidago canadensis), puķu spriganes (Impatiens glandulifera), vārpainās korintes (Amelanchier spicata), ošlapu kļavas (Acer negundo) un krokainās rozes (Rosa rugosa) – izskaušanas metodes. Latgalē darbi notiks vairāk nekā 10 pilotvietās. Lielākā pilotvietu daļa atrodas tādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās kā Krustkalnu dabas rezervāts, Rāznas Nacionālais parks, dabas parks “Daugavas loki” un “Svente”, aizsargājamais ainavu apvidus “Augšdaugava” un “Augšzeme”.

Invazīvo sugu jautājumu aktualizēšanā sadarbība ar Latgolys entuziastu grupa “BIĻDIS” turpināsies, izstrādājot videofilmu. Ar tās palīdzību varēs iepazīt dažus plašāk izplatītos invazīvos augus un to apbrīnojamo konkurētspēju ar vietējām sugām. Filmas materiāls šajā vasarā uzņemts Latgalē, bet pie skatītājiem tā ceļos 2023.gada pavasarī.

Skatīt sociālo reklāmu šeit >>>

Pasākuma foto >>>

Meklēšana

Skip to content