LatViaNature eksperti dalās projekta ieviešanas pieredzē ar Lietuvas dabas ekspertiem

Print Friendly, PDF & Email
No 2024. gada 20. līdz 22. maijam LatViaNature eksperti organizēja pieredzes apmaiņas semināru Lietuvas integrētā projekta LIFE IP NATURALIT (LIFE16 IPE/LT/016) ekspertiem. Ar mērķi iepazīstināt ar LatViaNature aktivitātēm dabas daudzveidības saglabāšanā un veicināšanā, trīs dienu laikā eksperti viesojās divos nacionālajos parkos – Gaujas Nacionālajā parkā un Ķemeru Nacionālajā parkā,– kā arī apmeklēja divus ezerus – Kaņiera un Engures ezeru – un divas meža apsaimniekošanas demonstrāciju vietas.

Pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumā projekta LatViaNature partneri – Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Latvijas valsts mežu un Latvijas Dabas Fonda eksperti iepazīstināja ar līdz šim paveikto projektā. Eksperti dalījās pieredzē par tādām LatViaNature aktivitātēm kā:

  • motivējošu mehānismu izstrāde bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs LatViaNature pilotprogrammu “Ziedu pļavas” un “Dzīvais mežs” izstrāde,
  • invazīvo sugu pārvaldības sistēmas pārskatīšana un uzlabošana,
  • invazīvo sugu izskaušana, jaunu pieeju un metožu pārbaude invazīvo sugu ierobežošanā un izskaušanā,
  • dabas aizsardzības plānošanas pilnveide,
  • zālāju un mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metožu izstrāde un testēšane,
  • zīmola “Dabisko pļavu produkts” izstrāde,
  • ES nozīmes biotopu datu analīze, sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšana,
  • centralizēta dabas datu portāla izveide.

 

Lauka izbraukumos, kas papildināja prezentāciju semināra daļu, Lietuvas dabas ekspertiem bija iespēja gūt plašāku ieskatu projekta aktivtātēs. Piemēram, uzzināt par īstenotajām inovatīvajām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai, apmeklējot LatViaNature mazo grantu konkursa finansējuma saņēmējas – saimnieces Ilzes Šarnas mobilo Indijas skrējējpīļu ganāmpulku, kas sevi efektīvi pierādījis invazīvo Spānijas kailgliemežu izskaušanā.

Tāpat delegācija viesojās arī LIFE FOR-REST projekta meža biotopu apsaimniekošanas demonstrācijas teritorijā, kur pirms vairākiem gadiem veikta sauso priežu mežu apsaimniekošana biotopa kvalitātes paaugstināšanai. Savukārt, Latvijas valsts mežu biotopu apsaimniekošanas teritorijās tika diskutēts par kontrolētās dedzināšanas metodes pielietošanu meža biotopu apsaimniekošanā, kas stādītajos priežu meža masīvos veicina bioloģisko daudzveidību.

Tīklošanās pasākuma dalībnieki uzklausīja arī pieredzes stāstu no LatViaNature pilotprogrammas privāto zemju īpašniekiem “Ziedu pļavas” dalībnieka  Kaspara Gobas, kurš savā īpašumā veicina zālāju bioloģisko daudzveidību, kā arī praksē iepazinās ar bioloģiskās daudzveidības monitoringa veikšanu zālājos. Eksperti apmeklēja arī bioloģiski daudzveidīgos Kaņiera un Engures ezerus un Dundurpļavu masīvu, iepazīstoties ar dabas vērtībām un to apsaimniekošanas pasākumiem Latvijā.

Meklēšana

Skip to content