Jauns izdevums dabas daudzveidības veicināšanai piemājas saimniecībā

Print Friendly, PDF & Email
Dabas aizsardzības pārvalde laidusi klajā izdevumu “Kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā”. Tas vēsta par vienkāršām lietām, ko var darīt ikvienā dārzā, lauku sētā, lai saglabātu dabas vērtības un lai tās vairotu. Izdevums būs labs palīgs dabas daudzveidības veidošanai piemājas saimniecībā – gan laukos, gan pilsētā.

Jau šobrīd tas lasāms elektroniski, bet drukātā formātā bez maksas izdevums būs pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centros un reģionālo administrāciju birojos.

Izdevumu sagatavojuši Dabas aizsardzības pārvaldes dažādu jomu eksperti: Anita Namatēva (zālāju un purvu eksperte), Valdis Pilāts (zīdītāju eksperts), Agnese Priede (zālāju, purvu un mežu eksperte), Santa Rutkovska (invazīvo sugu eksperte) un Lauma Vizule-Kahovska (saldūdeņu eksperte) projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Autori aicina vērot un izzināt dabas norises, iepazīstina ar dažādiem dabas iemītniekiem dārzā un ap māju, kā arī sniedz noderīgus informācijas avotus plašākai informācijai.

“Cilvēku dzīvesvietu tuvumā sev vietu var rast liels skaits augu, kukaiņu, putnu un citu dzīvu būtņu, ja vien tiem ļauj un palīdz. Jo lielāka ir dabiskās vides daudzveidība, jo lielāka ir vides noturība. Jo vairāk sugu, jo veselīgāka, ilgtspējīgāka un interesantāka dzīve mums pašiem, cilvēkiem”, grāmatas ievadā norāda Agnese Priede, projekta Ekspertu nodaļas vadītāja un šī izdevuma redaktore.

Kā liecina LatViaNature projektā veiktās sabiedrības aptaujas par dabas aizsardzības izpratni rezultāti, rūpes par dabu iedzīvotājiem Latvijā ir svarīgas, taču pietrūkst izpratnes un zināšanu par to, kas tieši būtu darāms. Dabas ekspertu padomi sniedz atbildi uz šo jautājumu ceļa sākumā, kā arī rosina ieskatīties, aizdomāties un meklēt vairāk informācijas jau pašiem. Brošūra ar nolūku ir uzrakstīta vienkārši, lai to varētu saprast un lasīt ikviens.

Izdevums lejuplādei un lasīšanai elektroniski pieejams šeit: https://latvianature.daba.gov.lv/izglitojosimateriali/

Aicinām lasīt, vērot, izzināt un saudzēt dabu!

Meklēšana

Skip to content