Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā atklāj Latvijā pirmo mobilo dabas klasi

Print Friendly, PDF & Email
Ceturtdien, 2.jūnijā Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā tika atklāta Latvijā pirmā mobilā dabas klase. Tā ir inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota pārvietojamā, īpaši pārbūvētā un aprīkotā mikroautobusā. Mobilais dabas klases risinājums ļaus pilnveidot sabiedrības dabas izglītības iespējas.

Mobilo dabas klasi atklāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Dabas pārvaldes īstenotā dabas izglītības programma ir nozīmīgs elements zinošākas un līdz ar to arī atbildīgākas sabiedrības veidošanā. Savukārt jaunizveidotā mobilā dabas klase ir mūsdienīgs risinājums, kā nokļūt tuvāk iedzīvotājiem, padarot dabas izglītību daudz pieejamāku un arī pamanāmāku plaši apmeklētos publiskajos pasākumos. Tas ir veids kā uzrunāt, ieinteresēt un mudināt izzināt dabu, saprast vides jautājumus un savu personisko lomu dažādās kopsakarībās.”

VARAM ministrs atklāj mobilo dabas klasi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs

Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde jau nodrošina piecu dabas centru darbu (pa vienam katrā nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā). Jaunizveidotā mobilā dabas klase ļaus palielināt dabas izglītības apjomu, pieejamību un kvalitāti visos reģionos, arī attālākajās Latvijas vietās.

Mobilās dabas klases atklāšana

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns uzsvēra dabas izglītības aizvien pieaugošo lomu sabiedrības izpratnes veidošanā par dabas procesiem, vērtībām un to saglabāšanu: “Sabiedrības izglītošana vides un dabas aizsardzības jautājumos iezīmējas kā vienota un ļoti būtiska tendence visā Eiropā, jo ir pierādījies, ka zināšanas un izpratne ir spēcīgāks instruments par aizliegumiem un sodiem, lai veicinātu dabai draudzīgu rīcību un attieksmi. Tāpēc arī turpmākajos gados esam plānojuši turpināt attīstīt dabas izglītības pakalpojumu mūsu dabas centros, ieviešot mūsdienīgas metodes un attīstot ekspozīcijas.”

LatViaNature mobilā dabas klase gatava doties ceļā

Mobilā dabas klase piedāvā atraktīvā un izklaidējošā veidā izzināt dabas ekosistēmas, dabas vērtības un iesaistīties dabas saglabāšanas pasākumos, Aktivitātes veidotas kā darbnīcas un dabas izglītības spēles. To tematika iepazīstina ar piecām dažādām ekosistēmām – mežiem, saldūdeņiem, jūras piekrasti, zālājiem un purviem, šo ekosistēmu dažādo elementu savstarpējo saistību, potenciālajiem draudiem, apsaimniekošanas veidiem un nozīmi, kā arī katra cilvēka iespējām iesaistīties dabas vērtību saglabāšanas pasākumos.

Mobilā dabas klase būs vērtīgs papildinājums dažādiem pašvaldību, iestāžu un organizāciju rīkotajiem publiskajiem pasākumiem. Tā būs klātesoša iniciatīvas “Daru labu dabai” talkās un Dabas izglītības centru rīkotajos pasākumos visā Latvijā un jau 4.jūnijā mobilā dabas klase kuplinās Slīteres Nacionālā parka Ceļotāju dienu pasākumu “Dārgumus meklējot”.

Mobilā dabas klase izveidota ar Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstu LIFE Integrētā projekta LatViaNature ietvaros.

Foto: https://photos.app.goo.gl/FXCR25riiMyz5QWo9

Mobilā dabas klase

Meklēšana

Skip to content