Konsultatīvo grupu iepazīstina ar zālāju un meža pilotprogrammu izstrādes progresu

Print Friendly, PDF & Email
Pilotprogrammas zālājiem un mežiem
2022.gada 6.aprīlī notika otrā LIFE integrētā projekta LatViaNature Konsultatīvās grupas sanāksme, kurā projekta īstenotāji iepazīstināja privāto zemes īpašnieku pārstāvošās organizācijas un citas ieinteresētās puses ar provizoriskajiem privāto zemes īpašnieku aptauju rezultātiem, kā arī zālāju un meža pilotprogrammu izstrādes progresu. Šo aktivitāšu mērķis ir kompensāciju un motivējošo mehānismu pilnveide, ko projekta partnerībā izstrādā Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte un Pasaules Dabas Fonds.

Efektīvu pilotprogrammu izstrādes procesā tiek apzināta arī citu Eiropas Savienības valstu pieredze, programmas un motivējošie mehānismi mežu un zālāju aizsardzības jomā – šī izpēte turpināsies līdz 2022.gada beigām. Savukārt, 2021.gada vasarā tika uzsākta zemes īpašnieku viedokļa noskaidrošana par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos un zālājos. Aptaujās iegūtie dati šobrīd tiek analizēti – to rezultātus izmantos, lai pilnveidotu kompensāciju mehānismus, attīstītu ilgtspējīgu mežu un zālāju apsaimniekošanas sistēmu, kā arī izstrādātu brīvprātīgos mehānismus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs. Tie tiks pārbaudīti praksē, dodot iespēju zemju īpašniekiem piedalīties pilotpētījumos. Pilotprogrammas norise iecerēta no 2023. līdz 2026.gadam.

Konsultatīvās grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar zālāju un meža pilotprogrammu izstrādi – programmu mērķiem un uzdevumiem, pamatprincipiem un izstrādes gaitu. Konstruktīvā dialogā no dažādiem skatupunktiem tika apspriesti galvenie pilotprogrammu pieturas punkti un rosināti papildinājumi pilnveidei, sevišķi saistībā ar kritēriju izveidi, ko plānots pabeigt līdz šā gada jūnijam abām pilotprogrammām. Paredzēts, ka pieteikšanās zālāju pilotprogrammai tiks uzsākta jau šī gada jūnijā, bet meža pilotprogrammai – rudenī.

Konsultatīvās grupas ietvaros sanāksmē piedalījās Latvijas meža īpašnieku biedrība, Latvijas Mežu sertifikācijas padome, biedrība “Zemnieku saeima”, Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Meklēšana

Skip to content