LatViaNature eksperti iepazīstas ar Portugāles zinātnieku izmantotajām invazīvo sugu ierobežošanas metodēm

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 26.-30. septembrī projekta LatViaNature invazīvo sugu eksperti Lisabonā piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā ar Portugāles Dabas un mežu aizsardzības institūtu (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) par invazīvo sugu pārvaldību un inovatīvām, efektīvām, dabā pārbaudītām invazīvo sugu ierobežošanas metodēm.

LatViaNature invazīvo sugu eksperti – Santa Rutkovska, Aiva Bojāre, Jēkabs Dzenis, Jānis Saulītis un Agnese Rudusāne – LIFE programmas noteiktās starptautiskās pieredzes apmaiņas ietvaros iepazinās ar Portugāles Dabas un mežu aizsardzības institūta, Lisabonas Universitātes, Oeiras pašvaldības un Sintras reģiona dabas parka pārvaldes uzņēmuma darbību invazīvo sugu jomā, projekta LIFE Berlengas rezultātiem (LIFE13 NAT/PT/000458), pārrunāja šī brīža aktualitātes invazīvo sugu pārvaldībā Portugālē un Latvijā, nākotnes apdraudējumus, sabiedrības brīvprātīgā darba attīstību invazīvo sugu izskaušanā un zinātnisko institūciju sadarbību.

FOTO GALERIJA >>>

Pieredzes ampaiņā iegūtas praktiski pielietojamas zināšanas LatViaNature projekta invazīvo sugu pārvaldības aktivitātēs.

Portugāles zinātnieki iepazīstināja un dabā demonstrēja dažādas invazīvo sugu izskaušanas metodes un to rezultātus.

Kā norāda LatViaNature Invazīvo sugu nodaļas vadītāja Santa Rutkovska: “Pieredzes apmaiņas laikā gūtas praktiski pielietojamas zināšanas par Portugāles Dabas un mežu aizsardzības institūta ikdienas darbību, pienākumiem un labajām praksēm. Piedalījāmies praktiskā invazīvo saldūdens sugu izskaušanas efektivitātes novērtēšanas monitoringāelektrozvejā, kā arī apskatījām invazīvo sugu izskaušanas vietas dabā, kur veikta invazīvo kokaugu ciršana, gredzenošana, apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem, mulčēšana, izraušana, ierobežošana ar bioaģentu palīdzību un citas metodes.

LatViaNature eksperti piedalās invazīvo saldūdens sugu izskaušanas efektivitātes novērtēšanas monitoringā-elektrozvejā.

Meklēšana

Skip to content