LIFE Integrētā projekta LatViaNature partneri aicina uz projekta uzsākšanas semināru 

Print Friendly, PDF & Email
Lai informētu un skaidrotu LIFE Integrētā projekta LatViaNature mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, 2021. gada 25. martā tiešsaistē plkst. 10:00 – 13:00 notiks projekta uzsākšanas seminārs.  

Seminārā ieskatu galvenajās projekta LIFE-IP LatViaNature tēmās un aktivitātēs sniegs šī projekta īstenotāji: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, četrām augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Vairāk informācijas, lūdzu, skatiet seminārā dienaskārtībā 

Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargājamām sugām un biotopiem nodrošinātu saglabāšanos ilgtermiņā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu. Paredzētie pasākumi dos iespēju veidot skaidru un pamatotu dabas aizsardzības sistēmu, kas līdzsvaro dabas vērtību saglabāšanas un tautsaimniecības attīstības intereses, ir saprotama ikvienam un kalpotu ne vien šīm, bet arī nākamajām paaudzēm. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Ikviens interesents aicināts piedalīties seminārālīdz 19. martam aizpildot pieteikuma anketuhttps://ej.uz/Pieteiksanas_25032021  

Reģistrācijas saite dalībai tiešsaistes seminārā tiks izsūtīta uz pieteikumā norādīto epastu.  

 

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvalde
LIFE-IP LatViaNature 
Komunikācijas vadītāja
vita.krievina@daba.gov.lv
+371 29160721 

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​ 

Meklēšana

Skip to content