Meža īpašnieku viedokli aptaujā gaida līdz gada beigām

Print Friendly, PDF & Email
Lai saglabātu dabas vērtības un vairotu tās daudzveidību, aicinām meža īpašniekus vēl līdz šā gada beigām izteikt savu viedokli par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos, piedaloties aptaujā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) filiāles Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Dabas aizsardzības pārvaldi.

Anketu privāto mežu īpašnieki var aizpildīt gan pie MKPC konsultantiem, gan arī tiešsaistē: https://bit.ly/aptauja_meži

Aptaujā ļoti gaidīti viedokļi no tiem mežu īpašniekiem, kuru mežs atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un tos, kuru mežos sastopami Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopi. Aptauja ietver jautājumus par kompensācijām saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, motivējošiem pasākumiem un nepieciešamo atbalstu dabas vērtību saglabāšanai mežā un par līdzšinējo meža apsaimniekošanas praksi, kā arī attieksmi pret saimnieciskās darbības ierobežojumiem un mežā sastopamajām dabas vērtībām.

Aptauju rīko MKPC, savukārt datu apstrādi un analīzi veiks Vidzemes augstskola. Iegūto informāciju izmantos, lai piedāvātu risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, pilnveidotu kompensāciju mehānismus, attīstītu ilgtspējīgu mežu un zālāju apsaimniekošanas sistēmu, kā arī  izstrādātu un praksē pārbaudītu brīvprātīgus, līgumiskās attiecībās balstītus mehānismus dabas vērtību saglabāšanai privātajās meža zemēs.

Aptaujas rezultātus publicēs 2022.gadā projekta LatViaNature mājaslapā. Ja neviens no iepriekš norādītajiem anketas saņemšanas vai aizpildīšanas veidiem nav ērts, taču ir vēlme piedalīties aptaujā, lūdzam sazināties ar aptaujas koordinatori MKPC pārstāvi Madaru Černuho, e-pasts: madara.cernuho@mkpc.llkc.lvtālrunis +371 26822003.

Meklēšana

Skip to content