Natura 2000 teritoriju tīkls Latvijā – mūsu kopējā bagātība 

Print Friendly, PDF & Email
21.maijā aprit 29.gadskārta, kopš Eiropā izveidots Natura 2000 tīkls, pieņemot Biotopu direktīvu, kas kopā ar Putnu direktīvu ir Eiropas dabas aizsardzības politikas stūrakmeņi. Tas izveidots ar mērķi aizsargāt un pārvaldīt apdraudētās sugas un biotopus to dabīgajā areālā Eiropā, neatkarīgi no valsts robežām. Vienotajā Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļaujas katra dalībvalsts ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu.

Latvija Natura 2000 tīklā iekļaujas kopš 2004.gada – tās ir 333 Natura 2000 teritorijas (326 sauszemes un septiņas jūras teritorijas) un kopumā aptver 12% Latvijas. 

Daba ir mūsu pašu un Latvijas lielākā bagātība. Latvijas daba ir neizmērojama savā bagātībā – lai tā kalpotu kā avots veselībai, iedvesmai un ikdienas spēkam, mums tā ir jāvērtē, jāsargā un jāatjauno.   

Plašāka informācija: 

Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvalde
LIFE-IP LatViaNature  

Komunikācijas vadītāja
vita.krievina@daba.gov.lv
+371 29160721 

Latvianature.daba.gov.lv  

 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​ 

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu. 

Meklēšana

Skip to content