Saņemti vairāk nekā 100 pieteikumi Pļavas produktu zīmola izveidei

Print Friendly, PDF & Email
Pļavas produktu zīmols
Šī gada sākumā Latvijas Dabas fonds aicināja atsaukties dabisko pļavu apsaimniekotājus, kuriem ir interese piedalīties Pļavas produktu zīmola izveidē, tādā veidā gan radot jaunas biznesa iespējas, gan sekmējot dabisko pļavu saglabāšanu. Pieteikšanās ir noslēgusies – saņemti 146 pieteikumi – gan no pļavu apsaimniekotājiem, kas jau ražo produktus, gan tādiem, kuri to plāno darīt.

“Esam gandarīti par pļavu apsaimniekotāju atsaucību un lielo interesi, kas parāda, ka Pļavas produktu zīmolam ir vieta Latvijā un pienācis īstais laiks to veidot. Kopā ar saimniekiem un ekspertiem turpināsim Pļavas produktu zīmola kritēriju izstrādi, tā tuvojoties jaunai pieejai dabas aizsardzībā Latvijā – saglabāt dabas vērtības, vienlaikus attīstot biznesu,” saka Inga Muižniece, projekta vadītāja Latvijas Dabas fondā.

Pļavu apsaimniekotāji, kas pieteikušies Pļavas produktu zīmola izveidei, ražo vai plāno ražot plašu produkcijas sortimentu – liellopu, aitu, kazu gaļu un gaļas produktus, ārstniecības augus, medu un medus produktus, piena produktus, tāpat liela interese ir par tūrisma un rekreācijas piedāvājumu attīstīšanu. Ir arī saimniecības, kas vēlas darboties pļavas augu sēklu ievākšanā, kas ir pavisam jauna niša Latvijā – pēc pļavas augu sēklām ir liels pieprasījums, taču iegādāties tās nevar. Daļa saimniecību pauda interesi vairāk uzzināt par dabisko pļavu atjaunošanu un iegūt sava zālāja vērtējumu eksperta skatījumā.

Dabisko pļavu produktu zīmola izstrāde ir viens no vērienīgā integrētā projekta LIFE-IP LatViaNature darbības virzieniem. Pļavas produktu zīmola izstrādē nākamais posms būs semināru cikls par dabisko zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu, saimnieku izglītošana par dažāda veida produkcijas ražošanas un kvalitātes jautājumiem, tāpat tiks piedāvātas mārketinga apmācības. Paralēli jau sākts darbs pie zīmola stratēģijas, kā arī zīmola kritēriju izstrādes. Šī gada rudenī tiks izsludināts mazo grantu konkurss inovatīvu pļavas produktu radīšanai, kā arī tiks veidota sadarbība ar pavāriem gaļas produktu testēšanā.

Lai arī pirmais uzsaukums pļavas produktu ražotājiem ir noslēdzies, tomēr interesentiem joprojām ir iespēja pieteikties. To var izdarīt, aizpildot anketu (https://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-aicina-plavu-ipasniekus-pieteikties-jaunam-dabisko-plavu-produktu) un iesūtot to e-pastā: plavasprodukts@ldf.lv

Vairāk informācijas:

Inga Muižniece

Projekta vadītāja

inga.muizniece@ldf.lv

2 9453255

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content