Seminārā iepazīstina ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Print Friendly, PDF & Email
Prioritārās invazīvās sugas mazo grantu programmā
2022. gada 2. februārī norisinājās informatīvs seminārs, kurā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti iepazīstināja ar mazo grantu programmu. Tā izveidota, lai rastu jaunas, efektīvas un dabai draudzīgas invazīvo sugu apkarošanas metodes un uzlabotu invazīvo sugu pārvaldību.

Mazos grantus konkursa kārtā piešķirs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām (tajā skaitā pašvaldībām), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas, izmantojot Latvijai inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu lietderīgas metodes.

Tiešsaistes seminārā eksperti skaidroja invazīvo sugu problemātiku, iepazīstināja ar prioritārajām invazīvajām sugām, to nelabvēlīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un zināmajām šo sugu iznīcināšanas un ierobežošanas metodēm. Seminārā padziļināta uzmanība tika pievērsta Spānijas kailgliemeža, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, Kanādas zeltgalvītes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārijas, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas apkarošanai. Tāpat tika aizvadīta spraiga diskusija, rastas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Seminārs pulcēja plašu auditoriju – vairāk nekā 150 reģistrētu dalībnieku piedalījās tiešsaistē un vēl ap 70 interesentu semināra norisei sekoja vietnē Facebook.   

Mazo grantu konkurss tiks uzsākts februāra vidū, paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs līdz 5000 EUR. Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss Latvijā notiks pirmo reizi.

Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.

Papildu informācija par semināru:

 

 

Meklēšana

Skip to content