Seminārā iepazīstinās ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Print Friendly, PDF & Email
Būtisks priekšnoteikums sekmīgai invazīvo sugu ierobežošanai ir efektīvu apkarošanas metožu izvēle un sabiedrības iesaiste to īstenošanā. Lai rastu jaunas, efektīvas invazīvo sugu apkarošanas un ierobežošanas metodes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (turpmāk – LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti 2022.gada 18. februārī uzsāks projektu konkursu mazo grantu piešķiršanai iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām (tajā skaitā pašvaldībām), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas, izmantojot Latvijai inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu lietderīgas metodes.

Mazo grantu programmā paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs līdz 5000 EUR.  Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss notiks pirmo reizi.

Lai iepazīstinātu  ar konkursa norisi, 2022. gada 2.februārī tiks rīkots informatīvs seminārs, kurā interesentus iepazīstinās ar mazo grantu programmas mērķiem, pieteikšanās kārtību un nolikumu. Seminārā eksperti iepazīstinās ar prioritārajām invazīvajām sugām un to ierobežošanas metodēm. Vairāk informācijas par semināra tēmām un lektoriem lūdzu skatiet šeit.

Invazīvās sugas ir ne tikai būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai, bet arī nodara ievērojamus ekonomiskus zaudējumus. Piemēram, Spānijas kailgliemeža izskaušana ir laikietilpīgs process, šī Latvijā ievazātā svešzemju suga nelabvēlīgi ietekmē gan ražu, gan krāšņumaugus, pārnēsā slimību ierosinātājus, kā arī var ietekmēt īpašuma vērtību. Cits piemērs ir arvien biežāk sastopamā puķu sprigane, kas ieviešas upju krastos. Tā veido viensugas audzes, veicina krastu izskalošanos un ūdens kvalitātes pasliktināšanos pastiprinātas barības vielu ieskalošanās dēļ.

Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.

Viens no LIFE-IP LatViaNature uzdevumiem ir veicināt izpratni par invazīvajām sugām un to apkarošanas metodēm. Tāpat būtiski ir stiprināt savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu starp zemju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, kuru īpašumos ir invazīvās sugas – mācīties citam no cita. LatViaNature projekts sniegs finansiālu atbalstu inovatīvu un efektīvu invazīvo sugu iznīcināšanas un izplatības ierobežošanas risinājumu radīšanai.

Informatīvais seminārs notiks 2022. gada 2.februārī plkst.13.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Semināra norisi varēs vērot arī LLKC un LatViaNature Facebook kontos.

Ikviens interesents aicināts piedalīties seminārā, līdz 31.janvārim (ieskaitot) aizpildot pieteikuma anketu: https://www.mitto.me/invazivas-sugas/pieteikties. Reģistrācijas saite dalībai tiešsaistes seminārā tiks izsūtīta uz pieteikumā norādīto epastu.

Papildu informācijai par semināru lūgums sazināties ar LLKC projektu vadītāju Sandru Misu: sandra.misa@llkc.lv, tel. 28021916.

Meklēšana

Skip to content