Skaidros pieteikumu sagatavošanu mazo grantu konkursam

Print Friendly, PDF & Email
Informatīvs seminārs par mazo grantu programmas projekta pieteikumu
Lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavot projekta idejas pieteikumu mazo grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai, aicinām interesentus jau 1.martā piedalīties informatīvajā seminārā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Seminārs ZOOM platformā notiks no pulksten 15.00 līdz 16.00. Aicinām savu dalību tajā pieteikt, reģistrējoties: https://www.mitto.me/invazivas-sugas/pieteikties

Seminārā skaidrosim, kas jāņem vērā, lai pieteikumu precīzi sagatavotu, kādi būs nākamie soļi, vērtēšanas kritēriji, laika grafiks un citi būtiski jautājumi konkursa sakarā.

Pirmajā mazo grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai ideju pieteikumus varēs iesniegt līdz 18.martam, piesakot Latvijā vēl maz izmēģinātas, bet, iespējams, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu apkarošanā.

Atgādinām, ka – lai gan prioritāte konkursā būs idejām šo sešu invazīvo sugu apkarošanai – puķu sprigane Impatiens glandulifera, vārpainā korinte Amelanchier spicata, Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis, ošlapu kļava Acer negundo, krokainā roze Rosa rugosa, Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris –, arī pārējām sugām ir iespēja pretendēt un saņemt finansējumu. Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var vietnē Invazīvo sugu pārvaldnieks.

Pavisam projektā iecerēti divi mazo grantu konkursi par kopējo finansējumu 50 000 EUR. Pirmajā pašlaik izsludinātajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas atrodamas projekta mājaslapā šeit >>> 

Idejas pieteikums iesniedzams:

Noderīgi! Semināra ieraksts par šī granta saņemšanas nosacījumiem: https://saite.lv/Zr

Neskaidrību gadījumā sazinieties:

Meklēšana

Skip to content