Starptautiskā konferencē diskutēs par apmeklētāju plūsmas ietekmi uz aizsargājamām dabas teritorijām

Print Friendly, PDF & Email
Via konference MMV
Foto: Andris Klepers
Pētnieki un nozares profesionāļi no 19. līdz 22. septembrim tiksies starptautiskā konferencē Jūrmalā, lai diskutētu par apmeklētāju vadību un monitoringu rekreācijas un aizsargājamās teritorijās. Šī konference notiek reizi divos gados un ir izveidojusies par nozīmīgu globālu platformu pētnieku un profesionāļu zināšanu apmaiņai par jaunākajiem pētījumu rezultātiem savā jomā.

Tās dalībnieki ir gan pētnieki no universitātēm, institūtiem, gan speciālisti no nacionālajiem parkiem, mežu dienestiem, dabas pārvaldēm un nevalstiskā sektora organizācijām.

Konferences šā gada galvenais temats – “Apmeklētāju uzvedības izmaiņas  un ainavas rekreācijas patēriņš atpūšoties brīvā dabā globālā zaļā kursa kontekstā”. Cilvēku ietekme uz dabas vidi pieaug visā pasaulē, tāpat kā pieprasījums atpūtai dabā. Konferencē klātienē piedalīsies 100 dalībnieki no 27 valstīm, gan Eiropas, gan Amerikas Savienotajām valstīm, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas.

VIa konference

Ieskats norisē

Konferencē būs četras galvenās lekcijas, kuru aizsāks Austrijas profesors Andreas Muhars par cilvēku un dabas attiecībām, to svarīgumu ilgtspējas transformācijā. Pēc tam konferences dalībniekus uzrunās Ķemeru Nacionālā parka Dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa, stāstot par Ķemeru purva takām kā liecinieku apmeklētāju uzvedības izmaiņās vairāk kā 20 gadu garumā. Hans Stūps no Zviedrijas, pārstāvot Eiropas starptautisko kalnu velosipēdistu asociāciju, ziņos  par vides izglītību mijiedarbībā ar aktīvu sportu dabā. Brits Saimons Bels sniegs ieskatu par ainavas raksturu un vietas vērtību ilgtspējīgā rekreācijas plānošanā un pārvaldībā.

Kopumā konferencē paredzētas 15 darba sesijas ar vairāk kā 60 ziņojumiem. Vienā no sesijām uzstāsies Agnese Priede, LIFE-IP LatViaNature biotopu ekspertu nodaļas vadītāja un stāstīs par apmeklētāju plūsmas ietekmi uz apdraudēto augu sugām.

Konferences laikā tās dalībnieki piedalīsies arī kādā no praktisko diskusiju pieredzes braucieniem: ar velosipēdiem pa Ķemeriem, iepazīs Slīteres Nacionālo parku un Baltijas jūras piekrasti vai Gaujas Nacionālo parku. Visi trīs maršruti ietvers nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju pieredzi un apspriešanu par apmeklētāju plūsmas vadības praksēm.

Konferenci organizē Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas Kongresu biroju. Konferenci atbalsta LIFE integrētais projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) un Valsts pētīju programmas projekts “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi”, kā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

Vairāk informācijas par konferenci: https://www.mmvconference.org/

Konferences programma šeit >>>

Meklēšana

Skip to content