Vislatvijas jauno reindžeru nometnes laikā atjauno vērtīgas purva augu dzīvotnes

Print Friendly, PDF & Email
Lai saglabātu dabas daudzveidību un pasargātu no aizaugšanas reto un īpašo dabas vērtību – kaļķaino zāļu purvu, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera tika rīkota purva augu dzīvotņu atjaunošanas siena talka, kuras laikā tika savākta nopļautā zāle.

Brīvprātīgo talka zāļu purvā pie Kaņiera ezera jau kļuvusi par tradīciju. Tās laikā nopļautā zāle, krūmi un atvases tiek savākti ar roku darba palīdzību, tādā veidā pasargājot zāļu purvu no aizaugšanas un palīdzot izdzīvot daudzām retām un krāšņām zāļu purvos mītošām augu sugām, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To vidū – vairākas retas orhidejas.

Brīvprātīgie talcinieki bija vairāk nekā 50 jaunie reindžeri – Vislatvijas jauno reindžeru nometnes dalībnieki. Tie ir jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri caur dažādām praktiskām nodarbībām izzina dabu, rūpējas par to un māca šīs vērtības arī citiem. Kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem tika izzināta un iepazīta arī Ķemeru Nacionālā parka dabas daudzveidība. Talka ir viena no būtiskām jauno reindžeru kustības nometnes programmas aktivitātēm.

Foto: Linda Liepiņa

Laikapstākļi talciniekus lutināja, un, lai arī, pateicoties bagātīgajām šīs vasaras lietavām, ūdens līmenis zāļu purvā bija augstāks nekā citus gadus, talkas norisei tas netraucēja.

Talku rīkoja LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas administrācija sadarbībā ar projekta partneri Pasaules Dabas Fondu.

Zāļu purvs Kaņiera ezera krastos ir viena no lielākajām Latvijā sastopamajām kaļķainā purva platībām, šeit sastopama arī viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā. Kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti sastopami un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 hektāriem. Lielākie šādi biotopi izplatīti Rietumlatvijā, galvenokārt Piejūras zemienē.

jaunie reindžeri LatViaNature siena talkā
Foto: Linda Liepiņa

Purva augu dzīvotnes atjaunošanas talka norisinājās iniciatīvā “Daru labu dabai”, ko Dabas aizsardzības pārvalde īsteno kopā ar Pasaules dabas fondu, ik gadu iesaistot dažādās dabas saglabāšanas aktivitātēs vairāk nekā 1000 brīvprātīgo visā Latvijā. Darīt labus darbus aicināts ikviens, plašāka informācija: www.darudabai.lv

Foto: Linda Liepiņa

Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kurā iesaistās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (piemēram, nacionālajā parka) vai to tuvumā dzīvojoši jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Tie ir jaunieši, kuriem rūp daba un kuri grib savu brīvo laiku pavadīt aktīvi dabā, dodoties dabas izziņas ekspedīcijās, monitoringos, orientēšanās uzdevumos, spēlēs, dabas saglabāšanas talkās. Kustības darbību Latvijā vada un koordinē Dabas aizsardzības pārvalde. Vairāk par jauno reindžeru kustību: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunie-reindzeri

FOTO: https://photos.app.goo.gl/Eg5RAq5jSmhNLh69A

Meklēšana

Skip to content