Narūtas upes talka

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 04. augusts
10:00 - 16:00

Skatīt LTV dienas ziņas video >>> | Lasīt ziņu >>> | Skatīt bildes >>>


Lai uzlabotu Eiropas Savienības īpaši aizsargājamā saldūdens biotopa „Upju straujteces un dabiski upju posmi” kvalitāti un novērstu apdraudējumus upē mītošajām aizsargājamām sugām, Dabas aizsardzības pārvalde LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros aicina uz Narūtas upes talku. 

Iniciatīvas #DaruLabuDabai  talkas ietvaros kopīgi izvāksim sakritušos kokus un koku sanesumus, kā arī ierobežosim bebru darbību.

   Talka noritēs Narūtas upē Dagdas un Andzeļu pagastos.

  Pieteikšanās līdz 28.jūlijam. Lūdzam aizpildīt anketu >>> https://ieej.lv/pieteiksanas_naruta

Precīza tikšanās vieta tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem.


Dienas kārtība:

9:45 – 10:00     Ierašanās, reģistrācija.

10:30 – 11:00

  • Izglītojošs stāstījums par Narūtas upi un ES aizsargājamo saldūdens biotopu. Stāstīs Lauma Vizule-Kahovska, LIFE-IP LatViaNature projekta saldūdens biotopu eksperte.
  • Iepazīstināšana ar veicamajiem darbiem – Irēna Skrinda, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore.
  • Darba drošības instruktāža – Andis Ķīsis, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas administratīvās daļas vadītājs.

11:00 – 14:30   Praktisko darbu veikšana.

15:00 – 16:00   Talkas noslēgums un pusdienas.

LatViaNature Narūtas upes talka

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content