Zāļu purva talka pie Kaņiera ezera

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 30. marts
10:00 - 13:00

Preses relīze >>>Foto >>


Zāļu purva talka tiek rīkota, lai atjaunotu kaļķaino zāļu purvu, kas ir arī nozīmīga dzīvotne dažādām augu sugām un uzlabotu purva turpmāku apsaimniekošanu. Talkas laikā kaļķainais zāļu purvs tiks atbrīvots no ziemā nozāģētajiem krūmiem, kociņiem, zariem.

Talka tiek organizēta sadarbībā ar Ķemeru Nacionālo parku, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas dabas izglītības centru un Pasaules Dabas fondu iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros.

Talkā piedalās vairāk nekā 40 vidusskolēni no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Rumānijas, Kipras, Polijas, Itālijas un Bulgārijas ERASMUS projekta “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība” ietvaros.

Talkas sākums pie Kaņiera ezera putnu vērošanas torņa.

LatViaNature purva talka pie Kaņiera

 

 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content