Starptautiskā talkā atjauno purva augu dzīvotnes pie Kaņiera ezera

Print Friendly, PDF & Email
LatViaNature talka pie Kaņiera
Lai saglabātu dabas daudzveidību, atjaunotu kaļķaino zāļu purvu, kas ir arī nozīmīga dzīvotne dažādām augu sugām un uzlabotu purva turpmāku apsaimniekošanu, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera tika rīkota sakopšanas talka, kuras laikā tika novākti ziemā izzāģētie krūmi un koki. Talkā piedalījās vairāk nekā 40 vidusskolēni no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Rumānijas, Kipras, Polijas, Itālijas un Bulgārijas ERASMUS projekta “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība” ietvaros.

Talku rīkoja LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas administrācija sadarbībā ar projekta partneri Pasaules Dabas Fondu.

Koku un krūmu apauguma novākšana un pēc tam atvašu pļaušana ir nepieciešama, lai atjaunotu kaļķaino zāļu purvu, pasargātu šo reto dzīvotni no tālākas aizaugšanas ar kokiem, krūmiem un mazāk prasīgām sugām. Apauguma novākšana ne tikai uzlabo gaismas apstākļus zemsedzes sugām, bet arī mazina ūdens iztvaikošanu. Apaugums ir jāizvāc no biotopa, lai samazinātu nevajadzīgo barības vielu nonākšanu atpakaļ augsnē, kā arī, lai atvieglotu purva turpmāku apsaimniekošanu – krūmu atvašu un lakstaugu pļaušanu.

LatViaNature purva talka pie Kaņiera

Kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti sastopami un kopumā valstī aizņem tikai nedaudz vairāk par 1000 hektāriem. Lielākie šādi biotopi izplatīti Rietumlatvijā, galvenokārt Piejūras zemienē.

Kaļķainajos zāļu purvos ir sastopama vislielākā orhideju daudzveidība, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To vidū – vairākas retu orhideju sugas, piemēram, dzeltenā dzegužkurpīte, kā arī sīkās, graciozās bezdelīgactiņas, kas daudzviet citur Latvijā jau izzudušas.

Purva augu dzīvotnes atjaunošanas talka norisinājās iniciatīvā “Daru labu dabai”, ko Dabas aizsardzības pārvalde īsteno kopā ar Pasaules dabas fondu, ik gadu iesaistot dažādās dabas saglabāšanas aktivitātēs vairāk nekā 1000 brīvprātīgo visā Latvijā, kas kopīgiem spēkiem atjauno upju straujteces, atkrūmo pļavas, vāc niedres, cīnās ar invazīvajām sugām un veic citus dabai nepieciešamus darbus. Vairāk: www.darudabai.lv

FOTO: https://photos.app.goo.gl/hRsN8R6bqKWZqnyv6

Meklēšana

Skip to content