LatViaNature eksperti 18. Eirāzijas zālāju konferencē iepazīstina ar pilotprogrammas “Ziedu pļavas” izstrādi

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 25.-29. septembrī projekta LIFE-IP LatViaNature pilotprogrammas “Ziedu pļavas” eksperti 18. Eirāzijas zālāju konferencē (18th Eurasian Grassland Conference) Ungārijā iepazīstināja starptautiskos zālāju ekspertus ar savu pieredzi pilotprogrammas “Ziedu pļavas” izstrādē un pārvaldībā.

Projekta eksperti – Maija Medne, LatViaNature zālāju eksperte, un Ģirts Baranovskis, LatViaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs, – konferences ziņojumos un ekskursijās dabā iepazinās arī ar citu Eiropas un Āzijas valstu pieredzi bioloģiski daudzveidīgu zālāju atjaunošanā un apsaimniekošanā.

LatViaNature zālāju eksperte Maija Medne stāsta par pilotprogrammas “Ziedu pļavas” ieviešanu Latvijā

Eirāzijas zālāju konference 2023 norisinājās Körös-Maros Nacionālajā parkā Ungārijā un pulcēja vairāk nekā 100 zālāju ekspertu no 21 valsts. Vairāk par konferenci: https://www.egc2023.hu/

 

Maija Medne un Ģirts Baranovskis uz kurgāna – nozīmīgas vietas no bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēstures viedokļa Ungārijā, savukārt fonā – palieņu pļava, ko pārņēmušas invazīvās sugas.

Projekta LIFE-IP LatViaNature izstrādātā pilotprogramma “Ziedu pļavas” ir Latvijā jauns brīvprātīgas sadarbības modelis ar privāto zemju īpašniekiem – līgumiskās attiecībās balstīta dabas vērtību saglabāšanas pieeja. Tās mērķis ir bioloģiskās daudzveidības veicināšana privātajos ilggadīgajos zālājos ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, kuru īpašnieki brīvprātīgi apņēmušies savos īpašumos uzlabot bioloģisko daudzveidību. Programmā uzņemtas 70 saimniecības no visas Latvijas ar kopējo platību 675 hektāri. Vairāk: https://latvianature.daba.gov.lv/jaunumi/testes-latvija-jaunus-sadarbibas-modelus-biologiskas-daudzveidibas-veicinasanai-privatajos-zalajos-un-mezos/

Meklēšana

Skip to content