LatViaNature iekļūst Eiropas Komisijas prestižā apbalvojuma Natura 2000 Award finālā

Print Friendly, PDF & Email
LatViaNature projekta aktivitātes Eiropas Komisija izvirzījusi prestižā apbalvojuma Natura 2000 Award finālā, uzvarētājus paziņos 29. maijā. Aicinām nobalsot par LatViaNature projektu Eiropas iedzīvotāju balsojumā līdz 25. aprīlim ŠEIT.

Apbalvojumu Natura 2000 Award Eiropas Komisija jau desmito gadu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem dabas daudzveidības saglabāšanā, apsaimniekošanā un sabiedrības iesaistē Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijās visā Eiropā. Vairāk par Natura 2000 Award: ŠEIT.

2024. gadā Natura 2000 Award apbalvojumam tika iesniegts rekordaugsts pieteikumu skaits – gandrīz 100 dažādu iniciatīvu pieteikumi no 25 ES dalībvalstīm. No tiem finālam izvirzīti 27, ar kuriem iespējams iepazīties ŠEIT, tostarp LatViaNature projekta iniciatīvas.

Par nozīmīgu ieguldījumu eksperti atzinuši LatViaNature aktivitātes dabas daudzveidības veicināšanai apbalvojuma kategorijā “Sadarbība dabai”, atzinīgi novērtējot:

  • Pilotprogrammas “Dzīvais mežs” un “Ziedu pļavas” un noslēgtos 140 sadarbības līgumus ar privātajiem zemju īpašniekiem vairāk nekā 1000 ha platībā, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību privātajos mežos un zālājos arī ārpus Natura 2000 teritorijām. Tādējādi tiek īstenota Latvijā inovatīva sadarbības forma dabas aizsardzībā. Vairāk>>>
  • Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju teritorijas. To saimnieki semināros iepazīstina ar labo praksi dabai draudzīgā mežsaimniecībā, ko iespējams līdzsvarot ar ekonomiskiem ieguvumiem. Organizēti 14 semināri, pulcējot 280 dalībniekus – galvenokārt privātos mežu īpašniekus, kā arī citas ieinteresētās puses. Vairāk>>>
  • LatViaNature izglītojošās talkas Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda iniciatīvā “Daru labu dabai”, kurās brīvprātīgie piedalās aizsargājamo dzīvotņu uzturēšanā un invazīvo sugu ierobežošanā. Talkās būtisks aspekts ir izglītojošā funkcija, tāpēc tajās piedalās arī dabas eksperti, kā arī LatViaNature mobilā dabas klase. Kopumā organizēti 23 pasākumi, iesaistot 875 dalībniekus – uzņēmumu pārstāvjus, studentus, pašvaldību pārstāvjus un iedzīvotājus.

 

Ekspertu žūrijas izvēlētie pieci apbalvojuma Natura 2000 Award saņēmēji tiks paziņoti Eiropas Zaļās nedēļas laikā – 29. maijā. Savukārt ikviens Eiropas iedzīvotājs līdz 25. aprīlim aicināts iepazīties ar Natura 2000 Award finālistiem un to īstenotajām aktivitātēm un nobalsot par savu favorītu, kurš saņems Eiropas iedzīvotāju apbalvojumu (European Citizen’s Award): ŠEIT.

 

Pateicamies projekta LatViaNature īstenotājiem – Dabas aizsardzības pārvaldei, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Pasaules Dabas Fondam,  Latvijas Dabas fondam, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei, Vidzemes Augstskolai.

Par Natura 2000 tīklu

Natura 2000 tīkls ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko biotopu un sugu saglabāšanos ilgtermiņā. Natura 2000 tīkls veidots, pamatojoties uz ES Biotopu un Putnu direktīvām, un tam ir nozīmīga loma dabas daudzveidības saglabāšanā Eiropas Savienībā. Natura 2000 tīklā ir vairāk nekā 27 000 sauszemes un jūras teritorijas, kas klāj aptuveni 18% no Eiropas sauszemes un aptuveni 10% no jūras teritorijas. Natura 2000 ir lielākais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē.

Šogad aprit 20 gadi, kopš Natura 2000 tīkls ir ieviests arī Latvijā.

Vairāk par Natura 2000 tīklu Eiropā: ŠEIT.

Par Natura 2000 tīklu Latvijā: ŠEIT. 

Meklēšana

Skip to content