Projekta LIFE-IP LatViaNature uzsākšanas seminārs

Print Friendly, PDF & Email

2021. gada 25. marts
10:00 - 13:00

2021.gada 25.marts, plkst. 10:00 – 13:00 

Semināra dienas kārtība (PDF) | Semināra video » | Ziņa medijiem »

Semināra prezentācijas

Integrētā projekta vieta dabas aizsardzības politikas attīstības kontekstā   Ilona Mendziņa, Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece, VARAM 
Ieskats projekta LIFE-IP LatViaNature uzsākšanā                                  Ieva Saleniece, LIFE-IP LatViaNature vadītāja, DAP 
Motivējoši mehānismi dabas daudzveidības saglabāšanai                                Ģirts Baranovskis, LIFE-IP LatViaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs / DAP, sadarbībā ar LLKC, ViA, VARAM, LLU, PDF, LDF, LU 
Invazīvās sugas – aktuāls pienesums dabas aizsardzības politikas īstenošanā    Santa Rutkovska, Jēkabs Dzenis, LIFE-IP LatViaNature Biotopu un sugu aizsardzības ekspertu nodaļa / DAP,  sadarbībā ar DU, LLKC, ViA, VARAM, LVM 
Dabas datu portāla «Ozols» loma dabas aizsardzības pilnveidošanā                       Jānis Kotāns, LIFE-IP LatViaNature Datu nodaļas vadītājs, DAP 
Vienotas mežu un zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metožu attīstība  dr.biol. Guntis Brūmelis, profesors, LU Bioloģijas fakultāte 
Attālajā izpētē balstīta meža biotopu stāvokļa novērtēšana jeb monitorings, iespējas un plāni  Agnis Rečs, Attālās izpētes eksperts, LVM Biznesa sistēmu risinājumi 
Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.   

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content