Atkārtota iespēja saņemt finansējumu invazīvo sugu ierobežošanai

Print Friendly, PDF & Email
Līdz 28. aprīlim ikviens aicināts pieteikt savu projektu invazīvo sugu ierobežošanai papildus izsludinātajā mazo grantu konkursa otrajā kārtā, ko, sadarbībā ar Daugavpils universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Evita Jaņēviča, LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja, LIFE-IP LatViaNature projekta eksperte: “Otrā uzsaukuma papildkārtu sludinām, jo no saņemtajiem četriem projekta pieteikumiem, apstiprināšanai nodoti vien divi. Tādējādi pašlaik pieejams finansējums vēl vismaz četru projektu īstenošanai. Iespējams pieteikt arī jau zināmas ierobežošanas metodes, kā uzsvaru uz inovāciju liekot metodes pielietošanas laiku, biežumu vai apvienojot tās ar citām metodēm labāka rezultāta panākšanai.”

Prioritāri būs tie projekti, kas paredzēti puķu spriganes, vārpainās korintes, Kanādas zeltslotiņas, ošlapu kļavas un krokainās rozes ierobežošanai. Savukārt teritorijas ziņā prioritāras ir ūdensteces, ūdenstilpes un to krasti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī ar tām ekoloģiski saistītas teritorijas. Idejas var pieteikt arī uz jebkuru citu invazīvo sugu, kas atrodama vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”.

Viena projekta īstenošanai paredzētais finansējums sastāda no 1000 līdz 5000 EUR, ar atbalsta apjomu līdz 100%. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa mērķis – atbalstīt projektus, kuros izmēģina jaunas, efektīvas, dabai draudzīgas un ekonomiski lietderīgas invazīvo sugu ierobežošanas metodes un pieejas. Iesniegt idejas pašu izdomātām, Latvijā iepriekš neizmantotām vai maz izmantotām metodēm var gan fiziskas un juridiskas personas, gan sadarbības grupas (tostarp pašvaldības).

Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros un tā kopējais finansējums ir 20 000 EUR. Idejas pieteikums iesniedzams, sūtot to uz e-pasta adresi latvianature@llkc.lv (jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai nogādājot to uz sev tuvāko LLKC biroju. Pirms idejas iesūtīšanas aicinām iepazīties ar Nolikumu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Evitu Jaņēviču, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs: tālrunis 63050220, e-pasts latvianature@llkc.lv.

Meklēšana

Skip to content