Ķemeru Nacionālā parka Dundurpļavās jau ceturto gadu sēj dabisko pļavu sēklas

2023. gada 13. oktobrī Ķemeru Nacionālajā parkā praktiskā seminārā-talkā “Pļavas taisa rudenī” tikušies vairāk nekā 60 pļavu saimnieki, dabas eksperti un citi interesenti no visas Latvijas, lai dalītos pieredzē par savvaļas augu sēklu sēšanu botāniski vērtīgu zālāju atjaunošanai. Jau ceturto gadu Ķemeru Nacionālā parka Dundurpļavās ar talcinieku iesaisti iesētas dabiskās pļavās savāktas savvaļas augu sēklas ar mērķi atjaunot zaudēto pļavu augu sugu daudzveidību.

Atkārtota iespēja saņemt finansējumu invazīvo sugu ierobežošanai

Līdz 28. aprīlim ikviens aicināts pieteikt savu projektu invazīvo sugu ierobežošanai papildus izsludinātajā mazo grantu konkursa otrajā kārtā, ko, sadarbībā ar Daugavpils universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Starptautiskā talkā atjauno purva augu dzīvotnes pie Kaņiera ezera

LatViaNature talka pie Kaņiera

Lai saglabātu dabas daudzveidību, atjaunotu kaļķaino zāļu purvu, kas ir arī nozīmīga dzīvotne dažādām augu sugām un uzlabotu purva turpmāku apsaimniekošanu, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera tika rīkota sakopšanas talka, kuras laikā tika novākti ziemā izzāģētie krūmi un koki.

Talkā piedalījās vairāk nekā 40 vidusskolēni no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Rumānijas, Kipras, Polijas, Itālijas un Bulgārijas ERASMUS projekta “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība” ietvaros.