Starptautiskā talkā atjauno purva augu dzīvotnes pie Kaņiera ezera

LatViaNature talka pie Kaņiera

Lai saglabātu dabas daudzveidību, atjaunotu kaļķaino zāļu purvu, kas ir arī nozīmīga dzīvotne dažādām augu sugām un uzlabotu purva turpmāku apsaimniekošanu, Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera tika rīkota sakopšanas talka, kuras laikā tika novākti ziemā izzāģētie krūmi un koki.

Talkā piedalījās vairāk nekā 40 vidusskolēni no sešām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Rumānijas, Kipras, Polijas, Itālijas un Bulgārijas ERASMUS projekta “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība” ietvaros.