Centralizēts dabas datu portāls

Mūsdienīga, centralizēta datu portāla izveide dabas aizsardzības nozarē

Daba datu pārvaldības sistēma “Ozols” ir viens no dabas aizsardzības sistēmas “mugurkauliem”. Bez kvalitatīviem datiem un to efektīvas pārvaldības nav iespējama ne plānošana, ne plānu ieviešana. Latvijā ar bioloģisko daudzveidību saistītie dati tiek glabāti dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kurai ir piešķirts valsts informācijas sistēmas statussSistēmā glabātajiem datiem ir daudzveidīgs pielietojums – izmantošana, piemēram, atļauju izsniegšana, kontrole, plānošana, sugu un biotopu stāvokļa novērtējumos, ziņojumu sagatavošanā un citur. Datu sistēma sākotnēji izstrādāta kā datu reģistrs ar datu glabāšanas funkciju, taču ar laiku gan datu pielietojums, gan apjoms ir būtiski mainījušies. Projekta sagatavošanas laikā šī sistēma vairs neatbalstīja jaunākās tehnoloģijas, kas pieejamas mobilajos risinājumos, datu analīzi, attālās izpētes integrāciju. Datu vākšana bija kļuvusi apgrūtinoša, jo jaunās GPS ierīces neatbalstīja sistēmas novecojušos mobilos risinājumus. Sākotnējie datu apstrādes risinājumi bija fiziski novecojuši un lēni, bet vairāku datu bāžsasaiste neļāva iegūt uzticamus datus. Jārod mūsdienīgi risinājumi monitoringa datu ievākšanai, uzkrāšanai un analīzei, datu ievadei, uzglabāšanai un vizualizācijai. Radām modernu datu portālu! 

Meklēšana

Skip to content